Thực hiện việc công bố, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Lê Phúc ThịnhPetrolimex Đồng Tháp
09:14' SA - Thứ ba, 03/11/2020

Thực hiện công văn số 46-CV/ĐUK ngày 20/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện việc công bố, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Công ty Xăng dầu Đồng Tháp triển khai việc công bố, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng như sau:

1. Nội dung công bố gồm:

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

2. Thời gian công bố: Từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 05/11/2020.

3. Hình thức công bố: Đảng ủy Công ty đăng tải toàn văn các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tại website dongthap.petrolimex.com.vn

4. Ý kiến đóng góp gửi về Đảng ủy Công ty (qua đồng chí đảng ủy viên phụ trách tuyên giáo).

Xem toàn văn các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tại đây

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn